Februar INFO 2011

 

På grund af pladsmangel er vi flyttet til:

Knowledge Wheels Group

Erhvervsparken - Vesterballevej 5-7 
7000 Fredericia

Telefonnumre og mailadresser forbliver uændrede.

_____________________________________________

 

Februar INFO 2010

Nye udfoldelsesmuligheder

Vi har fået ny adresse og er flyttet ind i store nye lokaler
i industrikvarteret S4 ved motorvejsafkørsel 61 Vejle syd.

Vores nye adresse er:
Ulvehavevej 44
7100 Vejle

Telefonnumre og mailadresser forbliver uændrede.

Nyt fra Borneliv-pro.dk:

INDBYDELSE TIL SAMARBEJDE   

Flere børnehaver forskellige steder i landet arbejder pt. med www.borneliv-pro.dk.
Vi indbyder hermed flere børnehaver til at være med i dette udviklingsarbejde:

Sagen er, at vi har opfundet et let anvendeligt IT program, indsat på web, og som indeholder flere
forskellige meget omfattende databaser og IT baserede arbejdsredskaber til brug i
daginstitutioner / dagtilbud / dagpleje.
Altså - ikke en slags intra-net.

Det kan bruges - i praksis - på en nem måde - til afbureaukratisering og til faglig innovation og
videndeling. Programmet kan både supplere, forny og opdatere en hvilket som helst i forvejen
eksisterende arbejdsmetode for læreplaner og børnemiljøvurderinger m.m.
Den trækkes derfor ikke ned over hovedet på de planer, pædagogerne i forvejen har.

Alle, der er brugere og beskæftiget i og med dagtilbud, kan bruge det.

Databasernes indhold er fagligt meget omfattende, og kategoriseret efter:

  • hvilke intelligenser de pågældende aktiviteter udvikler
  • og databasernes indhold er opdelt efter de 6 læreplanstemaer

Yderligere indeholder programmet års kalendere, som kan gemmes.
Heri kan brugeren:

  • gemme egne planer
  • overføre i forvejen færdigt tilrettelagte læreplaner fra IT programmet
  • direkte tilrettelægge og indskrive nye planer
  • overføre mængder af viden og facts fra de meget omfattende databaser
  • anvende og indskrive viden og programmer fra "redskaberne"
  • og desuden overføre og indskrive andre alternative planer og ideer

- til direkte dags-, uge, måneds- og årsplaner.

Databasernes indhold er innovative - formidler viden deling – og er lærende leg for alle brugere.
Dette er altså ikke noget "flop"!

Jeg vil meget gerne demonstrere dette for dig -
- og i øvrigt gerne snakke med dig - og dine evt. interesserede kolleger - om det.
Dette vil tage en lille time – indbefattet snak om mulighederne for brug og videreudvikling i forhold til jeres egne planer.
Håber du er interesseret – og jeg hører meget gerne fra dig med forslag om et tidspunkt.
Referencer har jeg allerede, da det bliver anvendt andre steder i børnehaver og dagpleje med succes.

Kontakt mig venligst på: 24 42 60 36 – eller direkte på: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

*) Såfremt en større gruppe studerende ønsker denne introduktion,
er henvendelse herom hjertelig velkommen.


Månedens INFO 2009  

Kreative Netværk – websiden, som pludselig forsvandt -

Kreative Netværk er ved at revidere sin kursusoversigt,
efter at web-siden www.steenhold-co.dk pludselig forsvandt for nogle måneder siden.

Vi kan love vore læsere, at den reviderede www.steenhold-co.dk – som formidler Kreative Netværk – vil være på plads i løbet af få uger.

 


Månedens INFO 2008

Vi skal begynde året med at ønske Børneliv - www.borneliv.dk – tillykke med de gode resultater i 2007.
Mange forældre har valgt at gå en tur ind på Børneliv – selv juleaften var der ca. 200 – for at følge med i de nyeste artikler, læse følgetonen om Børnene i Binnerup, i fokus - og for at se, hvilke nye virksomheder med mange spændende kvalitetsprodukter, der er kommet til.

Hos Kreative Netværk påbegynder vi flere projekter om ”intelligente” møbler og Videnshjulet – bl.a. i Greve og i Fjell i Norge, samt et ”intelligent” legepladsprojekt i Hornslet - samt flere foredrag for dagplejemødre rundt omkring i landet.

Vi har trykt en plakat med Videnshjulet 50x50 cm – som kan købes hos Danmarks Mindste Forlag – www.danmarksmindsteforlag.dk

Bogen Legetøjet og intelligenserne – er udsolgt. En nyredigeret og større udgave erstatter den gamle. – Vi  kalder den nye bog for Legetøj og klogheder. Se www.danmarksmindsteforlag.dk eller på menuen på forsiden – Forlag og Bøger – og Baganmeldelser.

Aschehoug’s Store Babybog – især til forældre med børn 0-3 år - med et kapitel af Jørn Martin Steenhold om småbørnslegetøj – er blevet genudgivet hos Lindhardt og Ringfof Forlag.
Bogen er på 408 sider med mange illustrationer og tavler. De mange forskellige kapitler er bl.a. skrevet af Helle Andersen, Emilie Melchior, Svend Åge Madsen, Ulla Houmøller, Abelone Glahs, Annette Tholstrup, John Aasted Halse, Marianne Wung-Sung, Erik Sassersen Møller, Susanne Stræde Madsen, Lene Toft Andersen, Ann-Elisabeth Knudsen, Jørgen Dinesen, Jesper Juul, Hanne Svendsen, Ulla Due, Margrethe Bruun Hansen og Nell Rasmussen – altså, landets ypperste specialister på hver deres områder.