Marts INFO 2010

 • Vi har indledt et samarbejde med Fredericia Kommune – om implementeringen af www.borneliv-pro.dk - Pressemeddelelse og nærmere redegørelse om dette omfattende samarbejde bliver udsendt senere.
 • En arbejdsgruppe kikker pt. meget grundigt på materialet fra DCUM om Børnemiljøvurdering. - Den nærmest monopoliserede tilgang til BMV, der præsenteres fra DCUM, vækker forundring. Især når man kikker på de priser, som følger i kølvandet på de præsentationer og oplæg, som DCUM præsenterer for møder og materialer. Mange kommuner betaler meget store beløb for materialet – som endda ofte forekommer kommunerne og pædagogerne besværligt og kompliceret at administrere. – Vores nedsatte arbejdsgruppen har fundet en anden tilgang til Børnemiljøvurdering og miljøregistrering, så dette kan blive en naturlig, fagligt udviklende, ”sjov” og integreret del af det pædagogiske arbejde. Mere herom!
 • Jørn Martin Steenholds bog – Børn og klogskab – klog på 100 måder – er snart ved at være udsolgt. Der er kun små 100 eksemplarer tilbage – men bogen kan stadig bestilles ved www.danmarksmindsteforlag.dk – eller gennem Vidensbutikken – se ”Forlaget”.
 • Vidensbutikken og Børneliv ansætter i disse måneder 4 nye medarbejdere. En præsentation af disse bliver bragt i de følgende måneder.

Nyt fra Borneliv-pro.dk:

INDBYDELSE TIL SAMARBEJDE   

Flere børnehaver forskellige steder i landet arbejder pt. med www.borneliv-pro.dk.
Vi indbyder hermed flere børnehaver til at være med i dette udviklingsarbejde:

Sagen er, at vi har opfundet et let anvendeligt IT program, indsat på web, og som indeholder flere
forskellige meget omfattende databaser og IT baserede arbejdsredskaber til brug i
daginstitutioner / dagtilbud / dagpleje.
Altså - ikke en slags intra-net.

Det kan bruges - i praksis - på en nem måde - til afbureaukratisering og til faglig innovation og
videndeling. Programmet kan både supplere, forny og opdatere en hvilket som helst i forvejen
eksisterende arbejdsmetode for læreplaner og børnemiljøvurderinger m.m.
Den trækkes derfor ikke ned over hovedet på de planer, pædagogerne i forvejen har.

Alle, der er brugere og beskæftiget i og med dagtilbud, kan bruge det.

Databasernes indhold er fagligt meget omfattende, og kategoriseret efter:

 • hvilke intelligenser de pågældende aktiviteter udvikler
 • og databasernes indhold er opdelt efter de 6 læreplanstemaer

Yderligere indeholder programmet års kalendere, som kan gemmes.
Heri kan brugeren:

 • gemme egne planer
 • overføre i forvejen færdigt tilrettelagte læreplaner fra IT programmet
 • direkte tilrettelægge og indskrive nye planer
 • overføre mængder af viden og facts fra de meget omfattende databaser
 • anvende og indskrive viden og programmer fra "redskaberne"
 • og desuden overføre og indskrive andre alternative planer og ideer

- til direkte dags-, uge, måneds- og årsplaner.

Databasernes indhold er innovative - formidler viden deling – og er lærende leg for alle brugere.
Dette er altså ikke noget "flop"!

Jeg vil meget gerne demonstrere dette for dig -
- og i øvrigt gerne snakke med dig - og dine evt. interesserede kolleger - om det.
Dette vil tage en lille time – indbefattet snak om mulighederne for brug og videreudvikling i forhold til jeres egne planer.
Håber du er interesseret – og jeg hører meget gerne fra dig med forslag om et tidspunkt.
Referencer har jeg allerede, da det bliver anvendt andre steder i børnehaver og dagpleje med succes.

Kontakt mig venligst på: 24 42 60 36 – eller direkte på: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

*) Såfremt en større gruppe studerende ønsker denne introduktion,
er henvendelse herom hjertelig velkommen.

Marts INFO 2009:

En række nye netværksvirksomheder er på vej. Pt. er vi ved at koordinere samarbejdsprocesserne.
Mere information herom vil komme i Man og Juni INFO.

Med venlig hilsen 

Jørn Martin Steenhold
vidensbutikken.dk

Marts INFO 2008:

Børns tegninger udtrykker viden                                

Alle forældre er stolte over deres børns tegninger.
Ikke uden grund, for tegninger fortæller forældrene om, hvad deres børn føler, tænker og oplever.
Hvad børnene føler, tænker og oplever, bliver omsat i dels tegninger, dels fortællinger, dels i udtryk gennem leg, forsøg og eksperimenteren med stort set alt mellem himmel og jord, som børnene er optaget af.

Børnetegninger udtrykker viden og indsigt

Nu er det ikke uden grund, at et barn pludselig begynder at tegne noget bestemt, forfølge det samme motiv eller lader tegningen udtrykke en situation, en episode eller begivenhed – eller udtrykke barnets viden indenfor et bestemt område.
Børn tegner jo ikke motiverne i deres tegninger ud fra den blå luft.
Nej, hvert tegnet motiv er udtryk for en viden og indsigt, som børnene har erhvervet sig gennem hverdagens hændelser.

Børnetegninger bærer ønsket om viden
Ikke kun hverdagens hændelser, men også indtryk fra tv-udsendelser, film og voksnes fortællinger, omsættes af børnene i deres tegninger.
Således er børnenes tegninger et spejl for alt det, som optager dem – og som de naturligvis meget gerne vil bekræfte, formidle, kommentere og udtrykke følelser overfor.

En tegning kan være

 • et eksperiment med farver og farvematerialer
 • et forsøg på at gengive en hændelse, barnet har oplevet
 • et udtryk for, hvad barnet umiddelbart er optaget af
 • en måde at eksperimentere med noget barnet ikke rigtigt forstår
 • et billede på noget barnet drømmer om og gerne vil opleve
 • udtryk for glæden ved at være sammen med dem man holder af
 • et billede på noget, barnet frygter og helst ikke vil møde i virkeligheden
 • en fortælling fortalt i billeder
 • et poetisk udtryk for det skønne, det sande og det gode
 • en markering af hvor mangelfuld – eller omfattende noget kan være antalsmæssigt

Eksperterne bag projektet
Studierne i børns tegninger kan foregå på mange måder – men en helt ny og anderledes tilgang til, hvad børnene faktisk vil vise med deres tegninger, foregår på websiden Børneliv (Borneliv.dk) hvor man hver uge bringer ”Ugens værk” – en børnetegning, kommenteret af 3 fast tilknyttede eksperter - som samtidig får hjælp fra et omfattende netværk af andre eksperter indenfor stort set alle grene.

De tre eksperter fra Kreative Netværk (Se: www.steenhold-co.dk) er:
- den internationalt kendte multikunstner Anna Marie Holm, (forfatter til bl.a. bøgerne om Billedværkstedet, Baby Art og The Art Club) –lege- og læringsforskeren Jørn Martin Steenhold, (forfatter til bl.a. bøgerne Børn leg og drømme universer, Legetøj og klogheder, Børn og kundskab – klog på 100 måder), og billedkunstneren og kunstpædagogen Mette Martine Iliasoff, som er projektkoordinator på Den Kreative Skole i Silkeborg.

Videnshjulet som forklaringsnøgle
Fremtidsforskeren Jørn Martin Steenhold, som vel især er kendt som ”Danmarks eneste legetøjsforsker”, har i adskillige år forsket i børn og deres viden.
Han opfandt for 7 år siden ”Videnshjulet” – som bl.a. kan findes af alle og enhver på den omtalte webadresse.

Foruden at analysere børnetegningerne ud fra en omfattende mængde materiale, sorterer de tre eksperter også tegninger efter, hvilken viden, kundskab, klogskab og visdom det enkelte barn udtrykker i tegningen.

”Måden er faktisk ganske enkel”, forklarer Jørn Martin Steenhold:
”Ved at iagttage, hvad barnets tegning formidler af viden og indsigt, gennem det valgte motiv og tema, fortæller det os også om barnets personlighed, dets ønsker og drømme - men især også om længsel efter, hvad det gerne vil ”vide meget mere om”, eller ganske enkelt - ”få meget mere kendskab til eller få opklaret grundene og årsagerne til”.

”I disse tider, hvor mange mener, at børnene skal dirigeres eller dresseres til at lære så meget som muligt så tidligt som muligt, må vi passe på med, ikke at glemme dels at børnene er indehavere af både ”en tavs viden”, som er en utrolig kilde til at vi lærere og pædagoger kan motivere børnene til nysgerrigt at lære på selvstændig vis, - og dels at det faktisk er så let at gøre børnene interesserede i at vide mere, når blot man tager udgangspunkt i deres eget liv, egne færdigheder og videbegær”, siger Mette Martine Iliasoff.

Børn er formidlere

”Gennem tegningerne formidler børn både, hvad de ved, hvad de ønsker sig og hvad de frygter. Vi voksne kan så bare sortere tegningerne efter de kategorier Videnshjulets angiver – og derved har vi reelt fået en universalnøgle til børnenes viden og kundskab – og til deres utrolige begær efter at lære verden bedre at kende”, siger Anna Marie Holm.

Kilde:

Børneliv (Borneliv.dk) – hvor forældre deltager i projektet ved at sende tegninger elektronisk ind til redaktionen – og nogle gange kan få tegningen vist med eksperternes kommentarer.