April Info 2009

Vi bringer her Vidensbutikkens kommentar til EU’s nye legetøjsdirektiv:

Det første legetøjsdirektiv fra EU er helt tilbage fra 1988 – og siden er direktivet blevet fornyet, udbygget adskillige gange med tilføjelser, der kan gøre det meget svært at overskue.
Udbygningen af direktivet er sket med såkaldte ”standarder”, der anviser, hvilke stoffer der må benyttes i legetøj.

Det nye legetøjsdirektiv

- blev godkendt af Europaparlamentet i december 2008.
Medlemslandene skriver dog først under i 2009. Men tro ikke, at så er alt på plads – for direktivet træder faktisk først i kraft i 2011 - og i 2013 for de sidste områder.
I mellemtiden skal der så udarbejdes helt nye standarder for, hvordan man måler legetøjets sikkerhed.

Hensigten er selvfølgelig at sikre sig sikkerhed på legetøjsområdet på globalt plan – med totalt ensartede regler for alle legetøjsproducenter.
Hvordan ser det så ud, dette nye legetøjsdirektiv?

Det nye legetøjsdirektiv i EU skærper generelt kravene til legetøjet på en meget lang række områder – og her skal nævnes nog af de vigtigste:

  • Flere end 1000 forskellige CMR stoffer forbydes. Se nedenfor, hvad CMR stoffer er for noget
  • 55 forskellige duftstoffer forbydes anvendt
  • 11 forskellige og mulige allergifremkaldende duftstoffer kan dog stadig anvendes – men legetøjet med stofferne skal mærkes med en advarsel
  • Forbuddet mod de såkaldte nitrosaminer - (som kan fremkalde kræft) – udvides med et totalt forbud i legetøj til børn, der er under 3 år – og i legetøj, der anvendes i munden (f.eks. musikinstrumenter)
  • Den ”tunge” liste over ”tungmetaller” / ”tungstoffer”, der er grænseværdier for, bliver sat op fra 8 til 19
  • Til gengæld nedsættes grænseværdierne for mængden af en række tungmetaller

Hvad er CMR stoffer:

”CMR” er en forkortelse for tre typer af kemiske stoffer, der kan have negativ påvirkning på helbredet:
Carcinogener – stoffer, der kan forårsage kræft
Mutagener – stoffer, der kan forårsage arvelige genetiske effekter
Reproduktive toxiner – stoffer, der kan virke skadende for menneskers evne til reproduktion

Kilder:
I et nye LEGO magasin ”The Brick” – Marts 2009 - findes en super informativ artikel om kemi.
I et særdeles informativt interview med Peter Trillinggaard - som repræsenterer LEGO Koncernen i sammenslutningen af europæiske legetøjsproducenter, TIE – fortælles der bl.a. om legetøjssikkerhed.
The Brick. Corporative Communications, LEGO.
April INFO 2008
Børn bliver kloge af at lege

Især når de frie spontane lege børn leger varieres med styrede intelligente lege, som betænksomme voksne udvælger.
Leg er en lærende proces, som kan varieres på mange intelligente måder, så både børn og voksne får glæde og oplevelse ved sammen at lege de mange lege.

Det må derfor ikke være tilladt at håne børns frie leg – eller rynke næsen af de lege, som pædagoger, lærere og børnenes forældre udvælger for at børn kan lære noget nyt.

Faktisk kan børn lære alt – ALT i alle fag om livet og tilværelsen – gennem udvalgte gode lege, som er ubegrænsede i antal og som dækker alle lærings- og vidensområder, børn i deres børnehave- og skoletid skal i berøring med.

Utroligt er det, at man stadig i det 21. århundrede i børnehaverne og skolerne dresserer selv helt små børn til at sidde stille og lytte – hvor kropslige og intellektuelle lege og aktiviteter i stedet kan erstatte de konforme og fysisk passive metoder.

Men mange lege er imidlertid også opbygget med hensigt på at styrke børns vedholdenhed, udholdenhed, koncentration og nærvær, så også i den forbindelse kan både de stillesiddende og de fysisk aktive lege kombineres til gavn for alle børns vidt forskellige måde at lære og udvikle sig på.

Viden om børn – hedder det på web siden BØRNELIV - www.borneliv.dk – og den viden omfatter naturligvis også viden om de lege, som i hverdagen kan styrke sammenholdet mellem forældre og børn i familien.

Leg en ny leg hver uge – og familien – mor, far og børn skal bare slå op på www.borneliv.dk og plukke legen til denne uge.
Den kan leges i bare 10 minutter hver dag – og dyrkes rigtig meget hver weekend, gerne sammen med endnu flere børn og andre familier.
Leg legen sammen med alle de andre børn i børnehaven og skolen – og find på nye måder, variable metoder og underfundige og sjove historier om legen – og du bliver både glad, lykkelig og finder glæde ved livet og tilværelsen.
Al viden, alle emner og fagområder kan læres gennem leg – så derfor er det på tide, at pædagoger og lærere indsamler viden, emne- og faglige lege til børn på forskellige alders- og udviklingstrin.

”Leg bliver den væsentligste faktor i fremtidens samfund og vil påvirke både virksomhederne, uddannelsesstederne, skolerne og børnehaverne til at udvikle kreativitet og intellektuel styrke – foruden at skabe samvær og glæde blandt børn og voksne” – siger Jørn Martin Steenhold i bogen ”Legen i tiden – og i fremtiden” – om leg som fremtidens undervisningsmiddel.

Projektet - Børn bliver kloge af at lege - varetages af Lotte Gilbert, (musikpædagog med speciale i børn leg og rytmisk sang) - og fremtidsforskeren cand.phil. Jørn Martin Steenhold (lege- og læringsforsker) – og lege kan hentes frit på BØRNELIV -  www.borneliv.dk – Ugens leg
Tilhørende plakaten: Legehjulet - illustrerer på glimrende vis projektet ide.