November INFO 2009

Velkommen til...

...to nye virksomheder:

  • Dusyma

  • 3L Ludvigsen

Borneliv-pro.dk meddeler: 

INDBYDELSE TIL SAMARBEJDE   

Flere børnehaver forskellige steder i landet arbejder pt. med www.borneliv-pro.dk.
Vi indbyder hermed flere børnehaver til at være med i dette udviklingsarbejde:

Sagen er, at vi har opfundet et let anvendeligt IT program, indsat på web, og som indeholder flere
forskellige meget omfattende databaser og IT baserede arbejdsredskaber til brug i
daginstitutioner / dagtilbud / dagpleje.
Altså - ikke en slags intra-net.

Det kan bruges - i praksis - på en nem måde - til afbureaukratisering og til faglig innovation og
videndeling. Programmet kan både supplere, forny og opdatere en hvilket som helst i forvejen
eksisterende arbejdsmetode for læreplaner og børnemiljøvurderinger m.m.
Den trækkes derfor ikke ned over hovedet på de planer, pædagogerne i forvejen har.

Alle, der er brugere og beskæftiget i og med dagtilbud, kan bruge det.

Databasernes indhold er fagligt meget omfattende, og kategoriseret efter:

  • hvilke intelligenser de pågældende aktiviteter udvikler
  • og databasernes indhold er opdelt efter de 6 læreplanstemaer

Yderligere indeholder programmet års kalendere, som kan gemmes.
Heri kan brugeren:

  • gemme egne planer
  • overføre i forvejen færdigt tilrettelagte læreplaner fra IT programmet
  • direkte tilrettelægge og indskrive nye planer
  • overføre mængder af viden og facts fra de meget omfattende databaser
  • anvende og indskrive viden og programmer fra "redskaberne"
  • og desuden overføre og indskrive andre alternative planer og ideer

- til direkte dags-, uge, måneds- og årsplaner.

Databasernes indhold er innovative - formidler viden deling – og er lærende leg for alle brugere.
Dette er altså ikke noget "flop"!

Jeg vil meget gerne demonstrere dette for dig -
- og i øvrigt gerne snakke med dig - og dine evt. interesserede kolleger - om det.
Dette vil tage en lille time – indbefattet snak om mulighederne for brug og videreudvikling i forhold til jeres egne planer.
Håber du er interesseret – og jeg hører meget gerne fra dig med forslag om et tidspunkt.
Referencer har jeg allerede, da det bliver anvendt andre steder i børnehaver og dagpleje med succes.

Kontakt mig venligst på: 24 42 60 36 – eller direkte på: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

*) Såfremt en større gruppe studerende ønsker denne introduktion,
er henvendelse herom hjertelig velkommen.


Månedens INFO November 2008  

Vores samarbejde med PANDEKAGEHUSET, som er en privat natur og SFO ordning, omfatter bl.a. præsentation af arbejdet med børn og natur.

Vi forventer at vi kan oprette flere af disse private væresteder for børn, som har brug for særlig opmærksomhed og behov for personlig støtte.

Her på vidensbutikken.dk beskriver vi arbejdet sådan her:

Vi tilbyder skolebørn et "pusterum" i naturskønne omgivelser, tæt ved Sjælsø i Rudeskov.
Her kan børnene få stimuleret lysten til at motionere i frisk luft på en naturlig måde, eller bare slappe af og ”lave ingenting”.
Børnene får mulighed for at lære betydningen af fordybelse, nærvær og omsorg.

Ideen er at styrke børns selvværd og samarbejdsrelationer og modvirke de daglige stresspåvirkninger, ved bla. at fokusere på positive oplevelser samt øge forståelsen af kommunikation.

For mere info, ring til projektleder
Birgit Høhling
på tlf. 30112599


Månedens INFO November 2007

Børneliv – en web for alle forældre og bedsteforældre, der har børn og børnebørn i børnehave og skole - www.borneliv.dk
- vil være i luften i løbet af november.

Vi ønsker vores børnelivs-team et stort TILLYKKE.

De mange intelligenser i fremtidens børnehave

I denne måned er vi i gang med at planlægge et projekt om at finde det rigtige inventar og de rigtige møbler til børnehaver, som benytter de 10 klogheder som basis for det pædagogiske arbejde.
Det drejer sig – i første omgang - om 3 børnehaver i Greve – samt 12 børnehaver i Fjell Kommune, Bergen.
Vi stiller os selv følgende spørgsmål:
Hvordan finder vi anvendelse af de 100 basistemaer eller ”basis klogheder”, incl. legetøj og materialer, som kan støtte legen og læringen indenfor disse 100 områder?
Hvordan finder vi det frem – på bedste måde?
Hvor får vi legetøjet og materialerne fra?
Hvordan klassificerer vi det i forhold til børnenes forskellige alder og køn?
Hvordan opbevarer vi det (i reoler og møbelsystemer, som vi eksperimenterer med), så vi kan dele legetøjet, materialerne og erfaringerne med at bruge det.
Hvordan kan flere børnehaver samarbejde om og bytte materialerne med hinanden
Osv.

Der vil være flere oplysninger om projekterne i løbet af de næste måneder.